เช็คเงินอุดหนุนบุตร เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)

เงินอุดหนุนบุตร

เช็คสิทธิ “เงินอุดหนุนบุตร” เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64) พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิต้องทำอย่างไรบ้าง?

เงินอุดหนุนบุตร

เกาะติดโครงการ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยเหลือให้กับเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน 

โดยมาตรการนี้มีกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้ชัดเจน ว่าในส่วนของผู้ปกครอง จะต้อมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ รวมถึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิดด้วย 

ขณะเดียวกันมีการกำหนดคุณสมบติของเด็กแรกเกิด ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงอายุ 6 ปี โดยจะต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน slotxo

เงินอุดหนุนบุตร

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงิน อุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะต้องไปลงะทะเบียนกับหน่วยงานใกล้บ้าน ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 

ซึ่งมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน 8 อย่าง ได้แก่

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิร หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิได้และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร
http://csgcheck.dcy.go.th

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4.กดค้นหาข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มเติม : เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน โควิด-19 ,อาการหลังฉีดวัคซีน ที่พบบ่อย พร้อมการดูแลเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *